Home

Welkom bij de Praktijk voor Remedial Teaching en Onderzoek.  In deze praktijk kunt u terecht met uw vragen op het gebied van leerproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

 

Vanuit mijn praktijk aan huis doe ik onderzoek naar leerproblemen, waaronder dyslexieonderzoek, en behandel ik kinderen met leerproblemen. In het basisonderwijs bijv op het gebied van technisch lezen, spellen, begrijpend lezen, woordenschat, rekenen. In het voortgezet onderwijs op het gebied van Nederlands, Engels, Duits, Frans en algemene zaken als (agenda-)planning en het organiseren en structureren van het huiswerk.

 

Groeps-rt + irt

Nieuw dit jaar is de combinatie van remedial teaching met groeps-rt. Dit houdt in dat er twee lessen in een week plaatsvinden: één lesuur individuele behandeling en één lesuur vervolgbehandeling in groepsverband. Ik heb dit concept gemaakt omdat ik de afgelopen jaren gemerkt heb dat leerlingen tijdens de irt (individuele rt) het erg prettig vinden om hun eigen leerstijl te ontwikkelen en hun eigen vragen te kunnen stellen. Hetgeen ontbreekt bij de irt is de herhaling die juist zorgt voor een beter resultaat en automatisering van de stof. Één moment in de week is dan te weinig. In de groepsles kunnen ze de stof nog een keer extra oefenen en daarnaast kunnen ze ook nog veel van elkaar leren. De kosten van de groepsles is even duur als de irt, maar worden over het aantal leerlingen in de groep verdeeld.

Groeps-irt

Daarnaast is er nog een mogelijkheid voor groeps-irt. Dit concept heb ik de laatste jaren in samenwerking met het Heerbeeck College uitgewerkt. In mijn visie is groepsrt niet wenselijk bij een specifiek leerprobleem. Er kan minder efficiënt ingegaan worden op de individuele leerstijl en vragen van het kind. Sommige kinderen voelen zich niet helemaal op hun gemak tijdens een groepsles waardoor ze hun eigen vragen niet goed durven te stellen. Het kan echter heel goed werken bij onderwerpen als tekstverklaren Nederlands of één van de vreemde talen of bij de spellingstoets die de leerlingen verplicht voldoende moeten afsluiten of de rekentoets die meetelt voor het CSE. Bij het samenstellen van de groep wordt goed gekeken of de hulpvraag overeenkomt en de leerlingen zich op hun gemak voelen bij elkaar.


Remedial teaching: 'als het leren of het leren leren niet vanzelf gaat'.